Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)

 Gemi manevrası
Anasayfa

Gemi manevrası

Kılavuzluğun Doğası

Kılavuz kaptanlık, teori ve pratiğin ideal bileşimini hedefleyen uygulamalı bir sanat dalıdır. Kılavuz kaptanlar kişiyi hem fiziksel hem psikolojik olarak etkileyen ağır stres yükü altında üzerinde bulundukları geminin kaptanına, bağlı oldukları kılavuzluk kuruluşuna, meslek onurlarını gözeterek, yaşadığımız yüz yılın çevre bilinci ile , topluma ve kamuya karşı olan sorumluluklarını kusursuz bir şekilde yerine getirmeye çalışan sanatkarlardır.

Kılavuz kaptanların bedence çok sağlam ve dayanıklı, uyarıcıları algılayıp hemen tepki verebilen soğukkanlı, dikkatli, sabırlı, sorumluluk sahibi, dürüst, güvenilir, kurallara uyan kişiler olmaları beklenir.
Kılavuz kaptanlar vardiyalı düzenleri içinde birbirleriyle yakın ilişkiler içerisinde olan özel bir meslek grubunun mensubudurlar. Bu bünyede anti-sosyal, sorun çıkaran, işbirliği duygusu zayıf kişilerin uyumlu olarak çalışabilmesi imkansızdır. Bir kılavuz kaptanın iyi iletişim kurabilme ve empati yeteneğine sahip olması olmazsa olmaz bir koşuldur diyebiliriz. İnsanlarla rahat ve sağlıklı ilişki kurmakta güçlük çeken bir kişinin bu mesleği seçmesi, hem onu zorlayarak işindeki başarısını tehdit eder, hem de hizmet etmesi beklenen kılavuzluk sistemi bundan zarar görür.

Kılavuz kaptanın gemiye çıktığı anda bıraktığı ilk izlenim çok önemlidir. Kılavuz kaptan, gemi kaptanının üzüntüsünü, neşe ve gururunu ilk paylaşan kişidir. Genel olarak bakıldığında kılavuz kaptan, gemi kaptanının problem ve üzüntülerinden geminin güvenliğini ilgilendirmediği sürece etkilenmemelidir. Öte yandan, neşeli bir kılavuz kaptan güveni besler ancak, kılavuz kaptan kimliği ile gemi kaptanının ne gerisinde kalmaya ne de ilerisine geçmemeye özen göstermeli ve bunu bir elmas sarrafı titizliği ve nezaketi içerisinde yapmaya çalışmalıdır. Kılavuz kaptan, daha önce kaptanlığı sırasında denizde edindiği tecrübeleri yardımıyla kaptanı en iyi anlayabilecek kişidir ve bu nedenle kılavuz kaptan ile kaptan arasında oluşan özel bir güven duygusu vardır.

Bir kılavuz kaptanın aşırı düzeyde yaratıcı ve hayal gücü yüksek olması belki olumlu özellikler olarak görülmeyebilir; ancak bu özelliklere az da olsa sahip olmayan bir kılavuz kaptan problem olmaya daha çok yatkındır. Önemli olan geminin kılavuzlama programını tartışırken ne çok kibirli nede çok heyecanlı olmaktır.

Bir kılavuz kaptanın aynı zamanda kendini geliştiren iç başarıya önem veren bir yapıda olması beklenir. Kalıplaşmış insanlar dış başarıya önem verirler. Dış başarı başkaları tarafından gözlenebilen, ölçülebilen nesnel davranışları içerir. Parasal yönden zengin olma, şöhrete kavuşma, hemen akla gelen örneklerdir. Çoğu insan istediği para, mal, şöhret gibi dış başarıyı kazanmak için iç dünyasının gelişimini ihmal eder. İç dünyasının gelişimini ihmal pahasına dış başarıya ulaşan kişi, çoğu kere, gittikçe artarak iç uyum, kişisel ahenk aramaya başlar. Ne var ki iç dünyasının gelişimini ihmal pahasına dış başarıyı sağlayanların iç başarıya ulaşmaları kolay olmamaktadır.Bu durumda, özellikle bir kılavuz kaptanın kişisel ahengi bakımından kuşkusuz ki çok önemlidir.

Bir benzetme yapmak gerekirse iyi bir kılavuz kendinden ne bekleyebileceğini bilen bir jokeye, güçlü ve açıları iyi değerlendiren bir bilardo oyuncusuna, buzlu yolda nasıl gitmesi gerektiğini bilen bir ağır vasıta sürücüsüne benzer.

Bir kılavuz kaptanın üstün bir çevre bilincine sahip olması gerekir. Çevre kavramı, doğal ve kültürel çevreyi aynı zamanda içinde barındırmaktadır. Yaşadığı çevreyi oluşturan insan, aynı zamanda onu bilinçsizce ya da istemeyerek yok etmektedir. Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır. Günümüzde insan ve çevre sağlığına verilen önemin bir göstergesi olarak da kılavuz kaptana ekonomik kalkınmayı da dikkate alarak toplumun çıkarlarını gözetmek adına çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.

Uzun bir seferden gelen yabancı bir gemiye ilk çıkan kişi olan kılavuz kaptanın aynı zamanda ülkesinin tanıtımındaki rolü hiç kuşku yoktur ki çok önemlidir. Bu rolün olumlu ya da olumsuz gerçekleşmesini kılavuz kaptanın nitelikleri belirler. Bir kılavuz kaptanın ülkesinin aydınlık ve temiz yüzünü temsil etmesi beklenir.

Kıdemli Kilavuz Kaptan Oğuz Cebeci'nin bir makalesinden alıntıdır.

Kendisine Kılavuzluğu bukadar güzel anlattığı için teşekkür ederiz.Makalenin tamamı için makaleler menümüzden giriş yapınız.

Son Güncelleme (Cuma, 22 Şubat 2013 00:01)

 
Anketler
gemimanevrasi.com'un gemi kullanıcıları için faydalı olacağını düşünüyor musunuz?
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.092 seconds, 1.39 MB
Application afterRoute: 0.101 seconds, 1.61 MB
Application afterDispatch: 0.180 seconds, 2.36 MB
Application afterRender: 0.244 seconds, 2.68 MB

Memory Usage

2843952

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o8dqrnocgqd9g1qc8lrk9qu7l1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1585663596' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o8dqrnocgqd9g1qc8lrk9qu7l1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'o8dqrnocgqd9g1qc8lrk9qu7l1','1585664496','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-31 14:21:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-03-31 14:21:36' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 24
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-31 14:21:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-03-31 14:21:36' )
    ORDER BY  f.ordering
 12. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments

    WHERE object_id = 110

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug  
    FROM jos_polls
    WHERE id = 14
    AND published = 1
 15. SELECT id, text
    FROM jos_poll_data
    WHERE pollid = 14
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 16. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1  
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-31 14:21:36' )  
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-03-31 14:21:36' )
    AND cc.id = 3
    AND cc.SECTION = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering

Legacy Queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  Hiç

  Untranslated Strings Designer

  Hiç